Suomen lennonjohtajien yhdistys 4.11.2014: Lennonjohtajat vastustavat Malmin lentoaseman lakkauttamista

marras 6, 2014

Tiedote 4.11.2014 klo 09:00

Mikäli Malmin lentoasema lakkautetaan, lentokoulutuksen siirtyminen pois Malmin valvotusta ympäristöstä on merkittävä turvallisuusriski. Erityisesti ammattilentäjien koulutus tulee hoitaa ympäristössä, jossa on kattavat lennonvarmistuspalvelut, kuten lennonjohto ja lennonvalmistelu. Ilmailukoulutus on tehokkainta pääkaupunkiseudulla, missä ilmailualan työpaikatkin pääosin sijaitsevat.

Lentokoulutus ei lennonjohdollisista-, taloudellisista- ja turvallisuussyistä sovellu Helsinki-Vantaan lentoasemalle, vilkkaan aikataulunmukaisen reittiliikenteen vuoksi.

SLJY yhtyy LVM:n teettämään selvitykseen, jonka mukaan Hyvinkään ja Nummelan kaltaiset ilman lennonjohtoa toimivat ns. korpikentät eivät sovellu ammattilentäjien koulutukseen.

Helsinki-Malmin lentoasema on olennainen osa pääkaupunkiseudun ilmaliikenneverkostoa. Koulutuksen lisäksi sieltä operoidaan lähes kaikki pääkaupunkiseudun helikopterilennot ja merkittävä määrä erilaisia ammattilentoja. Myöskään Rajavartioston koulutus- ja tarkastuslentotoimintaa ei voida sijoittaa Helsinki-Vantaalle ilman mittavia viiveitä aikataulunmukaiselle lentoliikenteelle.

Suurin osa Malmilta suoritettavista koulutus- ja helikopterilennoista on sellaisia, jotka eivät esimerkiksi koneiden nopeusalueen tai muiden syiden vuoksi sovellu liikennelentokoneiden joukkoon Helsinki-Vantaalle. SLJY ry katsoo, että Helsinki-Malmin lentoasemaa ei tule yllämainituista turvallisuus-, talous- ja lennonjohdollisista syistä lakkauttaa.

Malmin lentoasema on noin 80000:lla vuosittaisella operaatiolla yksi maamme vilkkaimmista ja tärkeimmistä lentoasemista. Malmilla koulutettavista ilmailijoista noin 65% työllistyvät ilmailualalle. Malmia ei missään tapauksessa voida ilman riskejä sulkea ennen kuin pääkaupunkiseudulle korvaava lentoasema on rakennettu ja käytössä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Roy Myrberg, puh. 045 131 6160
puheenjohtaja@sljy.org, www.sljy.fi

Turvaryhmä: RWY-safety vastaava Miikka Pellosniemi, puh. 040 769 7378
miikka.pellosniemi@sljy.org

SLJY:n tiedote »