Suomen suurin kuntalaisaloite Helsingin kaupunginvaltuustoon keskiviikkona 30.3. 2016

maalis 29, 2016

Helsingin kaupunginvaltuusto ottaa keskiviikkona 30.3.2016 klo 18 ensimmäiseen käsittelyyn Suomen suurimman kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä. Aloitteen on allekirjoittanut ennätykselliset 13 197 helsinkiläistä. Määrä ylittää runsaasti vaaditun kahden prosentin osuuden kaupungin asukkaista.

Helsinkiläisistä 67 prosenttia kannattaa lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä ja vain 15 prosenttia haluaa valjastaa sen asuntorakentamiseen (TNS Gallup 2014). Valtuustokäsittelyä saapuu seuraamaan lehtereille suuri joukko asiasta kiinnostuneita kaupunkilaisia (https://www.facebook.com/events/794839350621526/). Kaupunginhallitus katsoo, ”ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin”, mikä on myös valmistelijan päätösehdotus valtuustolle.

Malmin lentoasema saa tukea sekä Euroopasta että eduskunnasta – tilanne on muuttunut

Malmin lentoasema valittiin maaliskuussa yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. Valinnan tekivät Euroopan kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti. Tieto valinnasta on levinnyt laajalle maailmanlaajuisesti (linkit). Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunut, ettei tämä tunnustus vaikuta suunnitelmiin vaan asemakaavan valmistelu on jo lähdössä liikkeelle, vaikka asemakaavan alistavat yleiskaava ja maakuntakaava ovat vasta tulossa käsittelyyn.

Joulukuussa 2015 julkaistu Euroopan unionin liikennestrategia ja 10.3.2016 julkaistu valtioneuvoston selvitys, johon eduskunnan liikennevaliokunta yhtyy läpi puoluerajojen, edellyttävät Malmin lentoaseman toimintaedellytysten turvaamista. Lentokenttien osalta valtioneuvosto ja liikennevaliokunta pitävät tärkeänä, että ”Maakuntakenttien toimintamahdollisuuksia tulee myös kehittää strategian yhteydessä erityisesti mielessä pitäen myös suorat ulkomaanlennot ja jopa kaukolennot sekä lähempänä keskustaa olevien pienien lentokenttien, kuten Malmin ja Bromman, toimintamahdollisuudet.”.

Valmistelun jatkamista toivotaan muuttuneen tilanteen takia

Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys on toimittanut kaupunginvaltuustolle kuntalaisaloitteen liitteenä suuren määrän asiatietoa päätöksenteon tueksi. Koska siihen perehtyminen kestää jonkin aikaa, yhdistyksellä on realistiset tavoitteet kuntalaisaloitteen ensimmäiselle käsittelykerralle kaupunginvaltuustossa,

Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen kertoo: ”Toivomme valtuuston tässä vaiheessa palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Malmin lentoasema on nyt tunnustettu kansainvälisesti merkittäväksi uhanalaiseksi kohteeksi, ja Euroopan unionin asiantuntijat saapuvat vielä tänä keväänä laatimaan suunnitelmaa siitä, miten historiallisesti merkittävä kohteemme voidaan säilyttää.”

Malmin historiallisen ja toimivan lentoaseman säilyttämistä ja kehittämistä ilmailukäytössä ajaa vuonna 2002 perustettu Malmin lentoaseman ystävät ry. Lentoasema on ilmailuoperaatioiden määrällä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentopaikka. Helsingin kaupunki on esittänyt uuteen yleiskaavaan kentän purkamista ja alueen savikon paaluttamista asuntojen rakentamisen pohjaksi.

Linkit

Uutisointi maailmalla: