Suunnitelma 2050

  • Home
  • Suunnitelma 2050

Malmin lentoasemalle työstetään kehityssuunnitelmaa. Tähtäimessä on alueen aktiivinen kehittäminen ilmailun ja elinkeinotoiminnan hybridinä sisältäen myös asuntorakentamista. Työhön osallistuu arkkitehteja (SAFA), kiinteistöalan asiantuntijoita ja sijoittajia sekä rakennusalan ja ilmailun liiketoimintaosaajia. Työllä pyritään tukemaan tulevan metropolialueen saavutettavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteena on rakentaa konkreettinen liiketoimintasuunnitelma ja esitys, jonka pohjalta kenttää voitaisiin lähteä kehittämään yhteistyössä ja jopa nopeammin kuin Helsingin kaupungin pelkkään asuntorakentamiseen tähtäävässä suunnittelussa on esitetty. Suunnitelmaa varten on tehty taustatutkimus, jossa alueen nykyiset toiminnot ja potentiaalit on kartoitettu tarkasti ml. ilmailutoiminnan mittakaava, kenttäalueen muut nykyiset ja tulevat toiminnot, kulttuurilliset ja historialliset arvot sekä herkkä ja luonnonsuojelulain sujaamat luontoympäristöt.

Alustuksena kehityssuunnitelmalle on käytetty kansalaisryhmän julkistamaa visio 2050 –Malmi_visio20501[1].  Nyt kehityssuunnitelmaa on lähdetty konkretisoimaan.

tattis1

Ensimmäinen ennakkosuunnitelma on julkaistu 09.12.2014.  Tässä näkökulmassa on osa nykyisestä liikennealueesta valjastettu vilkastuvan liikenteen tukitoiminnoille ja muulle rakentamiselle. Lisää vaihtoehtoja on työn alla.

Työ jatkuu rakenteellisilla ja taloteknisillä tarkasteluilla, kustannusten ja jatkotoimenpiteiden suunnittelulla.

Ennakkosuunnitelma löytyy tästä:

Lentoasema_ennakkosuunnitelma_20141209