Yrityksiä

Lentopalveluja

  • Aviastar Helsinki (laskuvarjohyppylentoja, työlentoja)
  • GridJet Oy (kaukolämpöverkkojen lämpökamerakuvauksia, voimajohtoverkkojen tarkastuslentoja, pohjavesipurkaumien paikannusta lämpökameralla)
  • Heliwest Oy (energia-alan oksienraivauslentoja ja nosto-, rakennus- ja asennuslentoja, sähkölinjojen ja kaukolämpöverkkojen tarkastus- ja lämpökamerakuvauslentoja)
  • HF Helicopters Oy (työlentoja, yhteiskunnallisia palvelulentoja, ympäristön kartoituslentoja)
  • Nordicflite Oy (elämyslentoja, polttarilentoja)
  • Paradox Aviation Oy (tilauslentoja, rahtilentoja, ilmakuvausta)
  • Salpauslento Oy (liikelentoja)
  • SkyXperience (tandem-laskuvarjohyppyjä ja maisemalentoja yleisölle)
  • Suomen Ilmakuva Oy

Ammattilentäjäkoulutusta

Yksityislentäjäkoulutusta

Ilma-aluskorjaamoja

Muita yrityksiä