Väliaikainen rakennuslupa-asia viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen

marras 10, 2021

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt jättää käsittelemättä Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen lentokenttäalueelle suunnitellusta rekkaharjoittelualueesta. Toteutuessaan hanke tuhoaisi kentän niittyaluetta laajalti. Kysymyksessä on asemakaavan vastainen toiminta, jota ei ole alun perin esitetty alueen ns. ”korvaavana toimintana”.

Onkin epäselvää, millä perusteilla lentokenttäyhdistyksen häätö on pantu toimeen, koska varsinaista kriittistä tarvetta lentokenttäalueelle ei kaupungilla ole.

Alkuperäinen valitus löytyy täältä ja päätös alta. Päätös on syntynyt ennätysajassa, parissa viikossa.

Yhdistys valmistelee valituslupahakemuksen ja lähettää sen määräajan puitteissa vuoden 2021 aikana.