Vapaavuorelle vetoomus Malmin häädön siirtämisestä

maalis 8, 2021

Juha Christensen on lähettänyt Malmin lentokentän yrittäjien puolesta vetoomuksen Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelle.

VETOOMUS MALMIN LENTOKENTÄN YRITTÄJIEN PUOLESTA HÄÄTÖPÄIVÄN SIIRTÄMISEKSI

Hyvä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori,

Malmin lentokenttäyhdistys ry on toimittanut 22. tammikuuta 2021 liitteenä olevan seikkaperäisen hakemuksen Helsingin kaupungille ja ulosottovirastolle Malmin kentällä toimivia yrityksiä ja järjestöjä koskevan häätöpäätöksen muuttopäivän siirtämiseksi myöhäisempään ajankohtaan, jotka perustuvat helposti todennettaviin tosiasioihin mukaan lukien talvisää, lentoturvallisuus- ja siirtokysymykset.

Kaikki hakemuksessa mainitut perusteet muuttopäivän siirtämiseksi ovat pysyneet muuttumattomina, jonka lisäksi koronatilanne on pahentunut viime aikoina huomattavasti. Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 1.3.2021, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot.

Edellä lausutusta huolimatta ulosottolaitos on päätöksessään 29. tammikuuta 2021 siirtänyt muutto-päivää ainoastaan 14. maaliskuuta 2021 asti perustuen hakijan Helsingin kaupungin esittämiin mielestään merkittävää haittaa aiheuttaviin tekijöihin.

“Helsingin kaupunki katsoo sille aiheutuvan merkittävää haittaa, koska koko maakaasun runkoputken siirtourakka voi viivästyä, asemakaavoitukselle välttämättömiä luontoselvityksiä (mm. kasviselvitys, linnustoselvitys, hyönteisselvitys) ei päästä tekemään riidanalaisella maanvuokra-alueella, kaupunki ei voi vapaasti valita maamassojen välivarastoinnin parasta sijaintia alueella, jos aluetta ei saada kaupungin omaan hallintaan, alueelle suunniteltujen maaperänpohjatutkimusten teko viivästyy ja aikataulu vaarantuu, alueelle suunniteltuja väliaikaiskäytön reittien rakentamista ei päästä aloittamaan ja lähtökohtaisesti koko esirakentamisen aloitus viivästyy.”

Malmin lentokenttäyhdistyksen ja alueella toimivien yrittäjien ja toimijoiden mukaan kaikki yllä olevat kaupungin mainitsemat seikat on kuitenkin heidän puoleltaan jo huomioitu ja ne on koordinoitavissa niin, ettei muuttopäivän siirtämisestä muodostu mitään merkittävää haittaa kaupungille.

Mielestäni Helsingin kaupunki on ajamassa Malmin lentokentällä toimivat yrittäjät ja muut toimijat kohtuuttomaan asemaan tilanteessa, jossa koko maa on poikkeusoloissa ja koronapandemiasta noustaksemme tarvitsemme Suomessa yrittäjyyttä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vetoankin teihin, että ottaisitte tämän Malmin asian vastuullenne ja ilmoittaisitte Helsingin kaupungin ylimpänä toimihenkilönä Ulosottovirastolle, että Helsinki hyväksyy häätöpäätökseen liittyvän muuttopäivän siirtämisen myöhempään Malmin lentokenttäyhdistyksen pyytämään ajankohtaan. Tämän mahdollistava viittaus on jo itseasiassa olemassa Ulosottoviraston päätöksessä 29.1.2021.

4 § on Covid-19-epidemian johdosta säädetyllä L:lla 726/2020 kuitenkin voimassa 30.4.2021 asti väliaikaisesti muutetussa muodossaan, jonka mukaan määrättyä muuttopäivää voidaan lykätä, jollei siitä aiheudu hakijalle tuntuvaa haittaa. Häätö on kuitenkin toimitettava neljän kuukauden kuluessa asian vireilletulosta, jollei covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista taikka muusta erityisen painavasta seikasta pitempään lykkäämiseen ole perusteltua syytä.

Olette toimineet ansiokkaasti elinkeinoministerinä 2012-2015 ja ymmärrätte hyvin yritystoiminnan haasteet ja toiminnan pitkäjänteisyyden. Olen itse toiminut mm. yrittäjänä yli 30 vuotta ja kannan aidosti huolta miten yrittäjyyden henkeä ja motivaatiota voidaan tukea Helsingissä parhaalla tavalla.

Yllä esitetyn perusteella vetoan teihin, että Helsingin kaupunki huomioisi Malmin yrittäjien ja muiden toimijoiden erityisen tukalan tilanteen ja olisi valmis yhteisen edun nimissä joustamaan nykyisestä kohtuuttomaksi muodostuvasta aikataulusta ja ilmoittaisi kantanaan Ulosottovirastolle suostuvansa muuttopäivän siirtämiseen myöhäisempään ajankohtaan.

Mikäli tarvitsette lisätietoja niin toimitan niitä mielelläni tai mikäli haluatte tavata henkilökohtaisesti Malmin lentokentän yrittäjiä ja toimijoita ovat he siihen varmasti valmiita.