Vastuut Malmin lentokenttäalueen avaamisesta yleisölle epäselviä

helmi 2, 2022

Helsingin kaupunki on tänään ilmoittanut avanneensa portit Helsinki-Malmin lentoaseman lentokenttäalueelle. Lentokenttä nauttii edelleen virallista lentokenttästatusta. Tällä hetkellä lentotoiminta on keskeytetty ns. NOTAM-ilmoituksella 14.3. saakka. 

Projektijohtaja Kimmo Kuisma totesi tiedotustilaisuudessa, ettei lentokenttäalueen virkistyskäytöstä ole esittää varsinaista päätöstä vaan “Helsingin kaupunki” on päättänyt asiasta. On täysin epäselvää, kuka vastaa alueella liikkuvien kansalaisten turvallisuudesta tai alueen ylläpidosta. Kaupunki on mm. kehottaneet alueen käyttäjiä huomioimaan, että kentän läpi kulkee myös kaksi pelastuslaitoksen hälytysajoreittiä ja kuuntelemaan valppaasti sireenin ääniä. Kaupunki ei ole esittänyt asiasta päätösdokumentaatiota, josta vastuulliset selviäisivät. 

Kenttäalue on vuokrattuna Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle, mutta kaupunki aikoo käyttää sitä sopimatta asiasta ilmailutoiminnan vastuutahojen kanssa. Alueen hallinta-asia on tällä hetkellä hovioikeuden käsittelyssä. 

Lentokenttäalue on vuonna 2015 esitetty suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Suojeluesityksen johdosta alueella on voimassa vaarantamiskielto. Alueella on jopa  suurempia maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja kuin hallinto-oikeuden juuri hylkäämillä Marian sairaalan ja Espoojoen rannan kaavoituksilla. Malmin lentokenttäalue on museoviraston ja ympäristöministeriön määrittämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

Alueen ensimmäisiä asemakaavoja on käsitelty kaupunginvaltuustosta. Niistä on jätetty jo lautakuntavaiheessa eriäviä mielipiteitä ja myöhemmin on valitettu hallinto-oikeuteen. Helsingin kaupunki ei ole lainmukaisesti selvittänyt suunnitelmien vaikutusta alueen luontoarvoihin. Tällä perusteella Östersundomin kaavoitus pysähtyi vuonna 2021.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen toteaa, että nämä toimet vahvistavat kaupungin toimivan Malmi-asiassa hyvin omavaltaisesti: “Tämän päivän tapahtumat osoittavat selvästi, ettei kaupungilla ole aikomustakaan selvittää tai huomioida alueen luontoarvoja. Välinpitämättömyys alueen ominaispiirteistä ja kulttuuriarvoista on ilmiselvää, ja tulee huomioida oikeuskäsittelyissä”. 

Yhdistys on pyrkinyt neuvotteluun asiasta kaupungin kanssa vuosia, mutta kaupunki ei suostu tapaamisiin. 

Vaikka ilmailukäytölle olisi huutava tarve, on kaupunki suunnittelemassa alueelle 19.2. yleisötilaisuutta poniajeluineen ja lumiveistoskilpailuineen. Projektijohtaja Kuisma totesikin infossaan – “saa nähdä, kuka alueen ottaa omakseen.” Tämä antaa kuvan siitä, ettei alueelle ole varsinaista käyttöä, mutta ilmailutoiminta sekä Malmin lentoaseman elävä kulttuuri- ja  ilmailuyhteisö halutaan lopettaa Helsingistä. 

Malmin lentoaseman ystävät ry osallistuu helmikuun tapahtumaan jakaen yleisölle  faktatietoa kentästä, sen historiasta, luontoarvoista  ja menossa olevista oikeustoimista.

Malmin lentoaseman ystävät ry on perustettu vuonna 2002. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.