Kuva: Sampo Kiviniemi

Kuva: Sampo Kiviniemi

Helsinki-Malmin lentoaseman tulevaisuutta uhkaavat virheellisin perustein maaliskuussa 2014 tehty hallituksen periaatepäätös kentästä luopumisesta asuinrakentamisen hyväksi vuoteen 2020 mennessä sekä Helsingin lyhytnäköinen kaupunkisuunnittelu. Malmin lentoasemaa havitellaan asuinrakentamiskohteeksi huolimatta heikosta savimaaperästään, joka ulottuu 10-25 metrin syvyyteen asti ja jolle on siten erittäin kallista rakentaa. Alueelle suunnitellaan uusimmissa visioissa 20 000 tai jopa 30 000 asukkaan lähiötä.

150 km säteellä Helsingistä ei ole toista kansainväliset palvelut tarjoavaa kevyen liikenteen lentokenttää. Malmin lentoaseman menetyksen myötä voimakkaassa kasvussa olevalle kevyen kaluston liikelentotoiminnalle ei olisi enää sujuvasti palvelevaa lentokenttää maan talousveturina toimivalla pääkaupunkiseudulla. Tällainen kehitys olisi suorassa ristiriidassa Euroopan unionin kasvavaa lentoliikennettä koskevan strategian kanssa.

Malmin lentokentän myötä ilmailuala menettäisi vuosikymmenten mittaan Malmille kehittyneen keskitetyn ilmailu-, huolto- ja korjaamotoiminnan synergiaedut. Isku olisi kohtalokas suomalaiselle ilmailualan osaamiselle. Asiakkaiden puutteessa useimmat Malmin lentokouluista joutuisivat käytännössä lopettamaan toimintansa, koska niille ei löydy riittävää asiakaspohjaa Suomen muilta lentokentiltä. Pitkällisen alan kokemuksensa perusteella Malmilla toimivat lentokoulut ja muut ilmailualan yritykset ovat lausunnoissaan todenneet, ettei niiden toiminnalle ole liiketaloudellisia edellytyksiä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla asuu 1.1 miljoonaa ihmistä, kun esim. Tampereen seutukunnassa asukkaita on 360 000 ja Turun seutukunnassa noin 300 000. Yli 65% vähennys asiakaspohjaan riittää tuhoamaan toimintaedellytykset miltä tahansa yritykseltä.

Sen lisäksi, että Malmin lentoaseman lakkauttaminen tuhoaisi maamme hienoimman vanhan ilmailumiljöön, jonka harvinaisuusarvoa aktiivinen ilmailukäyttö erityisesti lisää, lentotoiminnan siirtäminen kauas pois olisi tappoisku lentokoulutukselle pääkaupunkiseudulla, jolla merkittävä osa Suomen potentiaalisista ilmailijoista asuu. Kaupallisten lentokoulujen lisäksi Malmin lentoasemalla toimivat ilmailukerhot tarjoavat jäsenilleen suhteellisen edullista lentokoulutusta, ja lentokenttä on helpon matkan päässä kaikille pääkaupunkiseudun asukkaille. Vapaaehtoinen kerhotyö pitää pitkälti kerhojen kaluston lentokuntoisena. Malmin kentän menetyksen myötä yleisilmailu kuihtuisi pois maan väkirikkaimmalta seudulta järjettömiksi kasvavien etäisyyksien ja kustannusten vuoksi.