22.5.2015: Mielenilmauksessa esitetty kannanotto Malmin lentoaseman säilyttämiseksi

touko 22, 2015

22.5.2015 järjestetyssä mielenilmauksessa valtioneuvoston juhlahuoneiston ”Smolnan” edessä Helsingissä kansalaiset esittivät hallitusneuvottelijoille seuraavan kannanoton Malmin lentoasemasta. Puheen piti Jussi Frisk.

Arvoisat hallitusneuvottelijat,

Olemme tulleet tänne tukemaan ja evästämään neuvottelutyötänne.

Edellinen hallitus teki maaliskuussa 2014 yllättävän päätöksen Malmin lentoasemasta. Valtio poistuisi erittäin nopealla aikataululla lentoasemalta ja alue otettaisiin asunto­rakentamis­käyttöön. On paljastunut, että tämä päätös on perustunut virheelliseen tietoon ja on syytä kumota.

Tällä viikolla julkistettiin ministeri Risikon asettaman työryhmän raportti. Trafin johtaman työryhmän tehtävänä oli tutkia, miten Malmin lentoaseman toiminta voisi jatkua jos Finavia poistuu kentältä.

Ministerin asettama työryhmä lausuu, että toimialan ja yhteiskunnan edun kannalta Malmin lentoaseman toimintoja tulee jatkaa kunnes korvaava kenttä on löytynyt ja rakennettu.  Työryhmä on kertonut työn edenneen hyvässä yhteistyössä, mutta jostain syystä jotkin tahot ovat raportin julkaisun jälkeen irtisanoutuneet sen tuloksista.

Ministeri asetti myös selvitysmiehen tutkimaan asiaa. Selvitysmies, kansanedustaja Eero Lehti on myös päätynyt järkevimpänä vaihtoehtona esittämään Malmin lentoaseman säilyttämistä. Lentoliikenne on voimakkaassa kasvussa ja kaikkein nopeimmin kasvavat kevyen kaluston liikelennot, jotka tukeutuvat juuri Malmin kaltaisiin joustavasti palveleviin city-kenttiin. Malmi on ainoa pääkaupunkiseutua palveleva, vapaalla aikataululla toimiva kansainvälinen lentoasema 150 km säteellä.

Kansalaiset ovat syvästi huolissaan Malmin kentän tulevaisuudesta. Syksyllä tehty mielipidetutkimus kertoo, että 67% Uudenmaan ja Helsingin asukkaista haluaa säilyttää Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.

Kansalaisadressi lentoaseman säilyttämisestä luovutettiin marraskuussa eduskunnalle. Sen on allekirjoittanut tänään perjantaina jo 70 000 kansalaista.

Helsingin kaupunginvaltuustolle valmistellaan kuntalaisaloitetta. Juuri nyt on aloitteen esittämiseen tarvittava määrä helsinkiläisiä allekirjoittanut sen, runsaat 10 000 henkeä.

Epävarmuus Malmin lentoaseman osalta on saatava selvin päätöksin päättymään. Toivomme että hallitus päättää Malmin jatkavan lentoasemana. Alue voidaan lunastaa valtiolle, esimerkiksi maanvaihdolla Helsingin kaupungin kanssa. Näin merkittävät ilmailulliset, historialliset ja kulttuuriset arvot sekä toimialan työllisyys ja alueen arvokas luonto voidaan parhaiten turvata.

Toivotamme kaikille hallitusneuvotteluihin osallistuville jaksamista ja toivomme hallitukselta viisaita linjauksia asian suhteen. Kiitämme erityisesti Keskustaa ja Perussuomalaisia pitkäjänteisestä tuesta Malmin lentoasemalle ja toivomme nyt myös Kokoomuksen vahvaa tukea asialle.

Malmin lentoasema on valtakunnallinen asia. Se on säilytettävä ilmailukäytössä.