Muistutus Nallenrinteen katusuunnitelmasta

huhti 18, 2023

Helsingin kaupunki on esittänyt katusuunnitelmaehdotuksen Nallenrinteen alueelle. Ehdotus poikkeaa alkuperäisistä esityksistä eikä huomioi luvatusti liito-oravien asuinolosuhteita eikä alueella olevia muinaismuistoja. Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt asiasta muistutuksen.

Muistutuksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tiistaihin 18.4.2023 klo 15 asti. Myöhemmin suunnitelmasta voi tehdä hallintovalituksia, mikäli valitettavaa on.

MLY:n muistutus Nallenrinteen katusuunnitelmaehdotuksesta: