1.4.2016: Malmin lentokenttä siirtyy osaksi Vantaata

Seppo SipiläLehdistölle, Uutisarkisto

Päivitys 2.4.2016: HUOM! APRILLIPÄIVÄN LEHDISTÖTIEDOTE

Malmin lentoaseman ystävät ry
Julkaisuvapaa 1.4.2016

HeVa-1-1-2017-web

Rajansiirto Helsingin ja Vantaan välillä tulee voimaan 1.1.2017.

Vuosikymmeniä jatkunut kiista Helsinki-Malmin lentokentän alueesta on saamassa kaikkia osapuolia tyydyttävän päätöksen. Lentokenttä siirtyy osaksi Vantaan kaupunkia, jonka aloitteesta liikkeelle lähtenyt, hiljaisuudessa valmisteltu hanke on nyt saanut valtioneuvoston siunauksen.

– Malmin arvokkaasta lentokentästä tulee osa Vantaan Airport Cityä, iloitsee Vantaan liikenneinfrastruktuurista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Kalevi Saari. – Kansainvälisen ilmaliikenteen täydellinen palvelupaletti on koko Uudellemaalle ja erityisesti Vantaan kaupungille merkittävä valtti. Malmin mahdollisuudet liikelentokenttänä ovat alalla toimivien ammattilaisten mukaan erinomaiset, Saari toteaa viitaten hiljattaiseen Newsbrokers Oy:n tekemään selvitykseen.

Osastopäällikkö Pirkko Laani liikenne- ja viestintäministeriöstä on samoilla linjoilla.
– Liikelentotoiminta USA:ssa ja muualla Euroopassa käyttää jo rutiinilla Malmin kaltaisia pieniä city-kenttiä, jotka palvelevat vapaalla aikataululla. LVM:n asiantuntijatyöryhmä totesi viime syksynä uuden korvaavan kentän paikan osoittamisen ja kustannukset erittäin haasteellisiksi. Lentoliikenteen ja erityisesti aikatauluttoman kevyen liikelentotoiminnan voimakas kasvu lähivuosikymmeninä on kuitenkin pakko ottaa huomioon seudun lentoliikenteen infraa suunniteltaessa. Tämä on olennaisen tärkeää pääkaupunkiseudun saavutettavuudelle tulevaisuudessa. Ja kuten eduskunnan liikennevaliokunta totesi viikko sitten Euroopan ilmailustrategiaa koskevaan valtioneuvoston selvitykseen antamassaan lausunnossa, Malmin ja Bromman kaltaisten city-kenttien toimintamahdollisuudet ovat tärkeitä myös maakuntakenttien toiminnan kehittämisen kannalta.

– Voimme huokaista helpotuksesta. Lentokoulutuksen ja ilmailun turvallisuuden kannalta Malmin kentän menetys olisi ollut katastrofi. Jopa kolme neljäsosaa Suomen ammattilentäjäkoulutuksesta olisi jäänyt tyhjän päälle, säestää lentoturvallisuuden varmistusyksikön johtaja Timo Tarvainen Trafista. – Malmi on lentosuoritteiltaan maan ylivoimaisesti vilkkain kenttä Helsinki-Vantaan jälkeen, ja sen sulkeminen ilman korvaavaa kenttää pääkaupunkiseudulla olisi ollut merkittävä turvallisuusriski.

– Rajansiirtohankkeen taustalla on Helsingin haluttomuus ylläpitää ja kehittää ainoaa vapaalla aikataululla palvelevaa kansainvälistä lentokenttää 150 km säteellä, kertoo LVM:n Laani. – Kysymys on loppujen lopuksi yhteiskunnan ja Suomen kokonaisedusta, joka menee paikallisten intressien edelle.

Tukholman esimerkki toi vauhtia hallituksen päätöksentekoon. Bromman city-kentän lakkauttamisselvitykset lopetettiin joulukuussa 2015, ja siellä ovat meneillään miljoonien investoinnit kentän liikelentopalveluihin. Laanin mukaan Suomella ei ole varaa jäädä sivuun tästä kilpailusta. – Tukholma ja Pietari kirivät ohi vasemmalta ja oikealta, jos Helsinki ei panosta mahdollisimman sujuvaan kansainväliseen saavutettavuuteen. Muun EU:n näkökulmasta Suomi on saari meren takana.

Myös kulttuuriperintötoimialan varajohtaja Sirkka Suomaa Museovirastosta pitää uutta käännettä tervetulleena. – Malmin kenttäkokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, ja ilmailutoiminnan jatkuminen on tärkeä osa sen kulttuuriarvoa. Tämä on vastikään noteerattu myös kansainvälisesti, kun kenttä valittiin Europa Nostran 7 uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon. Sulkemisuhan väistyminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksia kenttäkokonaisuuden säilyttämiseen. Sen esittäminen Unescon maailmanperintöohjelmaan osana pääkaupunkiseudun Helsingin olympialaisia varten rakennettua funktionalistista arkkitehtuurikokonaisuutta on varteenotettava vaihtoehto.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kerrotaan hankkeen olleen kaupungin tiedossa hyvän aikaa. – Kieltämättä asia herätti närää joissakin valtuustoryhmissä, kertoo tiedotuspäällikkö Antti Vormala. – Hanketta ei kuitenkaan ole käyty kynsin hampain vastustamaan. Helsingin kaupunki toki tarvitsee kipeästi tonttimaata, mutta Malmin kentän maaperä on osoittautunut rakennettavuudeltaan erittäin huonolaatuiseksi. Rakentaminen kävisi niin kalliiksi, ettei kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta voisi juuri puhua. Alueesta luopuminen ja siitä saatavat korvaukset vapauttavat resursseja muihin hankkeisiin.

Kenttää puolustavan Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen ei peittele iloaan. – Tämä on jokseenkin paras uutinen, jota näin kevään korvalla saattoi toivoa. On samantekevää, kumman kaupungin alueella Malmin kenttä sijaitsee, kunhan lentotoiminta jatkuu.

Kenttäalueen sekä Porvoonväylän eteläpuolitse Vantaan rajalle johtavan kiilan siirtäminen Vantaan kaupungille tuo Helsingille muutaman kymmenen miljoonan euron korvaukset, joihin Vantaan kaupunki saa merkittävää tukea valtion pääkaupunkiseudun liikenneinfrastruktuurin parantamishankkeisiin osoittamista varoista. Rajansiirto tulee voimaan 1.1.2017.

Lisätietoa:

Pirkko Laani
osastopäällikkö
Liikenne- ja viestintäministeriö
puh. 0295 16001
pirkko.laani@lvm.fi

Kalevi Saari
apulaiskaupunginjohtaja, liikenneasiat
Vantaan kaupunki
puh. 09 83911 (vaihde)
kalevi.saari@vantaa.fi

Timo Tarvainen
yksikönjohtaja, lentoturvallisuus
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
puh. 029 534 5000
timo.tarvainen@trafi.fi

Sirkka Suomaa
varajohtaja, kulttuuriperintötoimiala
Museovirasto
puh. 0295 33 6000
sirkka.suomaa@museovirasto.fi

Antti Vormala
tiedotuspäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
puh. 09 310 1691
antti.vormala@hel.fi

Timo Hyvönen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. +358 50 3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Linkit