HBL 16.7.2015: Lentokenttäministeri vaikenee yhä

heinä 17, 2015

På svenska »

Lentokenttäministeri vaikenee yhä

Hufvudstadsbladet 16.7.2015

Tommy Pohjola
Suom. Seppo Sipilä

risikko
Vastuuhenkilö. Paula Risikko (kok) käynnisti liikenneministerin ominaisuudessa paljon puhutun lentokenttäselvityksen. Hän ei kuitenkaan kommentoi työryhmän asettamista tai selvityksen johtopäätöksiä. (Kuva: Wikimedia Commons)

Vääntö viimeisimmän lentokenttäselvityksen statuksesta varjostaa sen johtopäätöksiä – sitä, että Malmilla on suuri kasvupotentiaali. Se on ehkä tarkoituskin, sanoo tukiyhdistys.

Kohu sen ympärillä, kuka sanoi mitä ja millä mandaatilla, on varjostanut viimeisintä selvitystä Malmin lentoasemasta. Selvityksen mukaan lentokentällä on suuri kasvupotentiaali, mutta sellainen näkemys on voimassa olevien poliittisten päätösten vastainen. Poliitikot ovat päättäneet: lentoasema suljetaan.

Selvitys julkaistiin toukokuussa. Liikenneministeriön virkamiehet sanoutuivat oitis irti työryhmästä, selvityksestä ja johtopäätöksistä. Helsingin kaupunki ja lentoasemayhtiö Finavia seurasivat viipymättä ministeriön esimerkkiä.

Uuden selvityksen tilasi tuolloinen liikenneministeri Paula Risikko (kok) joulukuussa 2014. Ilmailujohtaja Pekka Henttu liikenteen turvallisuusvirasto Trafista sai tehtäväkseen työryhmän seurannan.

– Kaiken alulle pannut ministeri ei ole vieläkään kommentoinut. Selvitys ei ole mikään erityisen paksu opus, sanoo Timo Hyvönen, Malmin lentoaseman tukiyhdistyksen puheenjohtaja ja työryhmän jäsen.

Liikenneministeriön mukaan mitään virallista työryhmää ei koskaan asetettu, työryhmä oli erimielinen eikä sen jäsenille lisäksi annettu mahdollisuutta kommentoida selvityksen lopullista versiota. Työryhmän puheenjohtaja Esa Korjula kiistää tämän. Hän tekee myös selväksi, että alkuperäistä tehtävänantoa – sen selvittämistä, kuinka lentoaseman toiminta voisi jatkua sen sulkemiseen asti vuonna 2018 – laajennettiin yhteisymmärryksessä heti alkajaisiksi. Trafilla oli työryhmässä kaikkiaan kolme edustajaa.

– Loppuvaiheessa kaikki saivat kommentoida, ja niin myös tehtiin. Ehkä meidän olisi pitänyt järjestää vielä yksi kokous, mutta johonkin raja on vedettävä. Tietämäni mukaan kukaan ei protestoinut, sanoo Timo Hyvönen.

Tukiyhdistystä ihmetyttää Liikenneministeriön piiloutuminen sen seikan taakse, että virallinen viranomaispäätös työryhmän asettamisesta puuttuu.

– On itsestään selvää, että lähdimme alusta asti tekemään virallista selvitystä. Kukaan ei sanonut mitään muuta, ei silloin kun työn aloitimme eikä silloin kun saimme sen päätökseen, kertoo Timo Hyvönen.

Liikenneministeriön raju reaktio herättää epäilyksiä vääränlaisiin johtopäätöksiin päätyneen selvityksen poliittisesta ohjailusta. Selvitys aloitettiin vähän ennen eduskuntavaaleja. Tukiyhdistys epäilee, että tarkoituksena oli hiljentää keskustelu arasta aiheesta. Malmin kohtalo koskettaa todistettavasti kansalaisia lentokentän varsinaisen vaikutusalueen ulkopuolellakin.

– Joku ehkä uskoi, että selvitys edistäisi Malmin sulkemista. Sen sijaan se osoittaa, kuinka toimintaa voidaan jatkaa ja kehittää, sanoo Timo Hyvönen.

Tukiyhdistys on aiemmin jättänyt valituksen oikeuskanslerille värittyneiksi kutsuttujen lentokenttäselvitysten vuoksi. Oikeuskanslerin päätöstä odotetaan alkusyksystä.


Lisätietoa:

Äänitallenne ja transkriptio työryhmän asettamistilaisuudesta »
Malmi 1 -työryhmän raportti »

Suomeksi »

Flygplatsministern tiger fortfarande

Hufvudstadsbladet 16.7.2015

Tommy Pohjola

risikko
Ansvarig. Det var Paula Risikko (Saml) som i egenskap av kommunikationsminister startade den omtalade flygplatsutredningen. Men hon kommenterar inte tillsättandet av arbetsgruppen eller slutsatserna i utredningen. (Foto: Wikimedia Commons)

Tvisten om den senaste flygplatsutredningens status överskuggar slutsatserna – att Malm har stor tillväxtpotential. Det är kanske meningen, säger stödföreningen.

Uppståndelsen kring vem som sade vad och med vilket mandat har överskuggat den senaste utredningen om flygplatsen i Malm. Enligt utredningen har flygplatsen stor tillväxtpotential men det är en åsikt som går tvärtemot gällande politiska beslut. Flygplatsen ska stängas, har politikerna bestämt.

Utredningen offentliggjordes i maj. Tjänstemän vid Kommunikationsministeriet sade genast ifrån till arbetsgruppen, om utredningen och slutsatserna. Helsingfors stad och flygplatsmyndigheten Finavia följde omedelbart ministeriets exempel.

En ny utredning beställdes av dåvarande kommunikationsminister Paula Risikko (Saml) i december 2014. Luftfartsdirektör Pekka Henttu vid Trafiksäkerhetsverket Trafi fick uppgiften att se över arbetsgruppen.

– Ministern som startade det hela har fortfarande inte kommenterat. Utredningen är ingen särskilt tjock lunta, säger Timo Hyvönen, ordförande i stödföreningen för Malms flygplats och medlem i arbetsgruppen.

Enligt Kommunikationsministeriet tillsattes aldrig någon officiell arbetsgrupp, arbetsgruppen var oenig och dessutom gavs medlemmarna inte möjligheten att kommentera den slutliga versionen av utredningen, något som arbetsgruppens ordförande Esa Korjula bestrider. Han är också tydlig med att det ursprungliga uppdraget – att ta reda på hur verksamheten på flygplatsen kan fortsätta tills den stängs 2018 – breddades i samförstånd genast i starten. Trafi hade sammanlagt tre medlemmar i arbetsgruppen.

– I slutskedet fick alla kommentera och det gjordes också. Kanske borde vi också ha arrangerat ytterligare ett möte men någonstans måste man sätta punkt. Såvitt jag vet protesterade ingen, säger Timo Hyvönen.

Att Kommunikationsministeriet gömmer sig bakom det faktum att ett officiellt myndighetsbeslut om tillsättande av en arbetsgrupp saknas förundrar stödföreningen.

– Självklart utgick vi från första början från att här ska göras en officiell utredning. Ingen sade något annat, inte när vi inledde arbetet och inte heller när vi slutade, säger Timo Hyvönen.

Kommunikationsministeriets häftiga reaktion väcker misstankar om politisk styrning av en utredning med fel slutsatser. Utredningen startades strax före riksdagsvalet. Stödföreningen misstänker att tanken var att tysta debatten i en känslig fråga. Malms öde berör bevisligen medborgare utanför flygplatsens egentliga verkningsområde.

– Kanske någon trodde att utredningen skulle hjälpa att stänga Malm. I stället visar den hur verksamheten kan fortsätta och utvecklas, säger Timo Hyvönen.

Stödföreningen har tidigare klagat hos justitiekanslern på grund av det som man kallar vinklade flygplatsutredningar. JK väntas komma med beslut tidigt i höst.


Mer information (på finska):

Äänitallenne ja transkriptio työryhmän asettamistilaisuudesta »
Malmi 1 -työryhmän raportti »