Helsingin kaupunki ei ole tehnyt sopimuksia hangaarin vaihtoehtoiskäytöstä

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsinki-Malmin lentoaseman hangaarin käytöstä on esiintynyt monenlaista tietoa. Viimeksi kaupunki on tiedottanut, että ”Kaikki tilajärjestelyt, myös lentokoneiden säilytyksen osalta, on sovittu viime syksynä aluetta vuokraavien tahojen kanssa. Myös hangaarin ottaminen tapahtumakäyttöön on ollut vuokralaisten tiedossa jo silloin” (ks. tiedote).

Asiaa on nyt selvitetty Helsingin kaupungin kirjaamon kautta. Olemme saaneet lisätietoa asiasta kaupungin Tilakeskukselta, jonka virkamiehet hallinnoivat tilaa käytännössä.

Helsingin kaupunki on tiedottanut suunnitelmista siirtää hangaari tapahtumakäyttöön ja muuttaa alue lentotoiminnasta live-musiikkiin. Alueen toimijoiden ja helsinkiläisten tahtotila on säilyttää Helsinki-Malmin lentoasema jatkossakin ilmailukäytössä, mikä ei estä myöskään muuta tapahtumakäyttöä.

Lisäksi alueen tapahtumaorganisaattoriksi on nimetty Helsingin kaupungin Tukkutori, jonka päätehtävä on kauppahallien, torien ja Teurastamon kehittämisestä sekä kaupungin ruokakulttuuristrategian luotsaaminen. Nimestään huolimatta Tukkutori ei ole yritys vaan virasto. Työntekijät ovat siis kaupungin virkamiehiä ja toimivat virkavastuulla.

Kirjaamon kautta lähetetyt kysymykset ja niihin saadut vastaukset ovat alla. Asia nousi ajankohtaiseksi, kun vuodenvaihteessa hätäisesti solmitut määräaikaiset lentokoneiden säilytyksen ja huollon vuokrasopimukset alkoivat päättyä (15.5.2017). Tähän liittyen vuosikymmenien aikana halliin tulleet varastokaapit kehotettiin poistamaan hallista samaan aikaan mennessä, mikä aiheutti hämmennystä. Kaapit ovat yleisesti pienempien yritysten tai lentokoneiden omistajien varastoja päivittäisen toiminnan tarvikkeille.

Kysymykset/pyynnöt ja vastaukset

Kirjaamosta pyydettiin seuraavia asiakirjoja:

–  sopimus tai kokousmuistio, jossa on kirjattuna päätös siitä, ettei suurta lentokonehangaaria saa käyttää lentokoneiden säilytykseen TAI jossa lentokonehangaarin käyttötarkoituksesta on linjattu. 

Tällaista linjausta tai sopimusta ei ole tehty. Lentokenttäalue on asemakaavassa lentokenttä ja lentokonehangaarin käyttötarkoitus on nykyinen. Käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää normaalia käsittelyä (rakennuslupa). Tämä edellyttää myös palo- ja suojeluviranomaisten tarkastelua.

– sopimus tai kokousmuistio, jossa Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa on sovittu hangaarin uudesta käyttötarkoituksesta

Tällaista sopimusta ei ole tehty.

Loppusyksyn ja talven aikana pyydettiin ehdotuksia lentokenttäalueen vaihtoehtoisesta käytöstä. Malmin lentoaseman ystävät ry lähetti kaupungille silloin koosteen viime vuosina järjestetyistä ja suunnitelluista erilaisista tapahtumista. Näistä ei ole vielä keskusteltu kentän aktiivitoimijoiden kanssa.

– vuokratarjous Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle 

Malmin lentokenttäyhdistykselle ei ole tehty varsinaista vuokratarjousta. Asiasta on neuvoteltu vuodenvaihteen tienoilla, mutta lentokenttäyhdistys on vetäytynyt siinä vaiheessa, koska tilanne on ollut epäselvä.

– vuokrasopimukset hangaarin nykyisten vuokralaisten kanssa (BF-Lento Oy, Joen Service Oy, Aeropole Oy)

Halli on vuokrattu kolmelle yritykselle määräaikaisilla vuokrasopimuksilla, jotka ovat olleet voimassa 15.5.2017 asti. Vastauksen jälkeen on tullut tieto, että hangaarin vuokrasopimusta on jatkettu elokuun 2017 loppuun asti.

– FHRA:lle esitetty tarjous hallin vuokraamisesta (autonäyttely)

FHRA:lle ei ole tehty varsinaista vuokratarjousta, asiasta on vasta neuvoteltu.

Tilakeskuksella ei siis ole mitään tietoa julkisuudessa esitetyistä sopimuksista, joihin mm. tässä twiittauksessa on viitattu.

Yleisesti tilakeskukselle on tullut asiasta paljon palautetta, vaikka virkamiesten rooli asiassa on toteuttava. Varsinaista päätöksentekotahoa tai -koneistoa ei näistä vastauksista selvinnyt. Kriittisin palaute tulee ihmisiltä, jotka eivät sinänsä toimi kentällä vaan ovat tukemassa asiaa muuten.

Taustalla hallituksen ehdotus lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä

Liikenne- ja viestintäministeri Berner on käynyt kesällä 2015 esittämässä Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäelle neuvotteluja vaihtoehdoista kentän suhteen. Tuolloin Sinnemäki on virkamiehenä todennut, että ”Helsingillä ei ole siihen [maanvaihtoon] erityistä halukkuutta ja totesin, että en näe sellaista mahdollisuutta.” (HS 24.2.2017).

Nyt pääministeri Sipilä on toistanut ehdotuksen, ja maanvaihto on nähty mahdolliseksi, kuten Sinnemäki töteaa: ”Teoreettisesti olisi mahdollista keskustella valtion kanssa maanvaihdosta, mikäli valtiolla olisi sellaisia maita, jotka olisivat vastaavanlaiseen asuntotuotantoon käytettävissä.” (HS 23.02.2017 ja 23.02.2017)

Malmin lentoaseman ystävät ry jatkaa työtä Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä. Suositamme Suomen valtion ja Helsingin kaupungin neuvotteluja asiassa ja toivomme Helsingin uudelta kaupunginvaltuustolta hyvää ja asiallista lähestymistä asiaan. Kutsumme valtuutetut tutustumaan lentoaseman toimintaan Helsinki Fly In -tapahtumassa lauantaina 27.5.2017, jossa esitelmöidään mm. lentoaseman asemasta Suomen historiassa ja uuden ilmailun tulosta ja mahdollisuuksista (esittelemässä Euroopan johtava drone-asiantuntija IBM:ltä).

Enemmistö helsinkiläisistä ja suomalaisista kannattaa Helsinki-Malmin lentosaeman säilyttämistä ilmailukäytössä (https://www.malmiairport.fi/kansalaismielipide/).