25.11.2015: MLY pyytää ELY-keskukselta selvitystä Helsingin Sanomien uutisoinnista

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin Sanomat uutisoi 25.11.2015 Uudenmaan ELY-keskuksen linjanneen Malmin lentoasemasta:  ”Asuinrakentamista ei estä enää mikään.”

Malmin lentokentän suojeluesitys rakennusperinnön suojelua koskevan lain nojalla on tehty lokakuussa 2015, joten sitä ei ole vielä käsitelty asianmukaisissa elimissä, pyydetty ja saatu lausuntoja asianosaisilta tahoilta sekä arvioitu asiaa lain mukaisesti.

MLY on pyytänyt ELY-keskukselta selvityksen asiasta ja varmistuksen siitä, että esitys käsitellään objektiivisesti, asianmukaisesti ja lakia noudattaen. Samalla pyydettiin myös varmistamaan, että asiaa käsittelevät ELY-keskuksen virkamiehet ovat asiassa riippumattomia ja toimivat virkavastuunsa mukaisesti.

ELY-keskuksella on vastuunsa valtakunnallisesti merkittävien rakennettuihin kulttuuriympäristöihin liittyvien RKY-periaatteiden noudattamisesta. Käsiteltävänä oleva suojeluesitys koskee koko RKY-merkittyä lentokenttäaluetta. Artikkelissa ELY-keskuksen arviot mahdollisesta asuntorakentamisesta tuhoaisivat elävän kulttuuriympäristökokonaisuuden.

Helsingin sanomien artikkeli »