Malmin lentokentältä löytyi lisätutkimuksissa paljon lisää liito-oravia

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokentän liito-oravatutkimuksia jatkettiin 4.-6.1.2021. Kartoituksissa paljastui paljon lisää liito-oravien pesäpuita, jätöksiä, liikehavaintoja ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa.  KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset vainun perusteella. Helsingin kaupungin tekemissä tutkimuksissa … Read More

Lentokoneiden häätöhanke Helsinki-Malmin lentoasemalta perustelematon ja hätiköity

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Päivitys 30.1.2021: vouti on myöntänyt häädölle kuuden viikon lykkäyksen 14.3.2021 asti. Helsingin kaupunki on ilmoittanut vaativansa ilma-alusten häätöä Helsinki-Malmin lentoasemalta tammikuun 2021 lopussa. Mikäli häätö toteutuu, tulee Suomen hallituksen osoittaa eduskunnan lausuman mukaisesti jokaiselle Malmilla olevalle ilma-alukselle sijoituspaikka hyvien yhteyksien … Read More

MLY vaatii täytäntöönpanokieltoa käräjäoikeuden päätöksille

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on Helsingin hallinto-oikeudesssa vireillä asia dnro 0586/19/2299. Asiaan liittyen on Helsingin käräjäoikeus päättänyt 23.12.2020 mahdollistaa päätöksen täytäntöönpanon ennen kuin asiamme on ratkaistu ja varsinainen irtisanomispäätös on saanut lainvoiman. Helsingin kaupunki on käräjäoikeuden päätöksen jälkeen hakenut asiassa … Read More

Käräjäoikeus päätti Malmin lentoaseman kiitotien maanvuokra-asiassa – prosessi jatkuu

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentokenttäyhdistyksen ja Helsingin kaupungin välistä riita-asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa vuosi, ja asiassa on annettu nyt ensimmäinen päätös. Päätöksessä käräjäoikeus on hyväksynyt kaupungin kanteen häätövaatimuksen. Malmin lentokenttäyhdistys ry on kertonut jättävänsä tänään 23.12.2020 virka-ajan puitteissa toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen. Prosessi jatkuu … Read More

Helsingin toiminnassa lainvastaisia laiminlyöntejä Malmin lentokenttäasiassa

Timo HyvönenUutisarkisto

Eduskunnan oikeusasiamies nuhteli Helsinkiä jo neljännen kerran Malmin lentokenttäasiassa Eduskunnan oikeusasiamies on antanut Helsingin kaupungille jo neljännen huomautuksen Malmin lentoasemaa koskevien tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä. Lausunnossa arvioituja tietopyyntöjä ovat lähettäneet yksityiset kansalaiset ja Malmin lentoaseman ystävät ry.  Apulaisoikeusasiamies Maija … Read More