Malmin lentoaseman lentotoiminnan jatko turvattava eduskunnan lausuman mukaisesti

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUTETUILLE                11.12.2019 Pyrkiessään lopettamaan Malmin lentoaseman lentotoiminnan Helsingin kaupunki rikkoo sekä niitä ehtoja, joilla valtio päätti vetäytyä Malmin lentoasemalta, että Malmin lentoaseman osalta voimassa olevaa maakuntakaavaa. Jyrki Kataisen hallitus teki kehysriihessä 25.3.2014 päätöksen hallituksen rakennepoliittisen ohjelman … Read More

Eduskunnan Lex Malmi -lausuma pysyy voimassa

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Uudelle hallitukselle vastuu Malmin lentotoiminnan jatkumisesta Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi 3.12.2019 mietintönsä hallituksen vuosikertomuksesta 2018. Mietinnössään valiokunta vahvisti Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen pitää Lex Malmi -lausuma voimassa.  Hallitus oli esittänyt, että joidenkin Etelä-Suomen lentokenttien kunnostukseen vuonna 2018 myönnetyt määrärahat olisivat täyttäneet … Read More

Lentoasemarakennusten käyttötarkoituksen muutos korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut lentoaseman rakennuksia koskevasta asemakaavan muutosesityksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksessään mitätöinyt museoviraston position rakennusperinnön johtavana valtiollisena asiantuntijatahona ja viitannut sen sijaan Helsingin kaupungin tilaamaan selvitykseen. Lisäksi päätöksessä on sivuutettu lukuisia päteviä valitusperusteita lyhyillä kommenteilla. … Read More

Kuntalaisaloite Helsinki-Malmi-kansanäänestyksestä saavutti riittävän kannattajamäärän

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingissä ei ole koskaan ennen järjestetty kunnallista kansanäänestystä Joulukuussa 2018 vireille pantu kuntalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä saavutti tiistaina 5.11. riittävän kannattajamäärän kaupunginvaltuustoon luovuttamista varten. Aloite on kerännyt ylivoimaisesti suurimman kannatuksen Suomen kuntalaisaloitteista, yli 22 300 helsinkiläistä on … Read More

Työministeri Harakka yritti estää Malmi-kuntalaisaloitteen nimenkeräyksen Viikissä

Timo HyvönenUutisarkisto

Ministeriöltä on pyydetty selvitys ministerin käyttäytymisestä Työministeri Harakka ryhtyi haastamaan keskiviikkona 30.10.2019 kuntalaisaloitteeseen kannatuksia keräävien vapaaehtoisten työtä, kun he olivat Viikin kauppakeskuksessa keräämässä kannatuksia aloitteeseen Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä.  Ministeri kulki ensin kerääjien ohi, mutta palasi takaisin ja korotti ääntään moittien … Read More