Eduskunnassa lakialoite Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon 19.10.2021

Timo HyvönenUutisarkisto

Eduskunta käsittelee tiistaina 19.10.2021 lakialoitetta Malmin lentokenttäalueen liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon. Käytännössä lakialoite muuttaa Sipoonkorven kansallispuiston rajausta.   Rajausta muutettaisiin siten, että kansallispuistoon liitettäisiin ns. Malmin lentokentän alue, sen uhanalaiset niityt ja ympäristön metsäalueet sekä Longinojan valuma-alueet (169 hehtaaria).   Laki … Read More

Malmin lentoasemalle haettu väliaikainen rakennuslupa kaavan vastainen – asia hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on hyväksynyt kaupungin väliaikaisen rakennuslupahakemuksen Malmin lentoaseman ns. Patria-hallin ja sen ympäristön käyttötarkoituksen väliaikaisesta muuttamisesta. Kaupunki on suunnitellut lentokenttäalueelle harjoittelurataa raskaan kaluston oppilaskäyttöön viiden vuoden määräajaksi. Suunnitelman mukaan merkittävä osa lentokentän nurmialueesta päällystettäisiin tai muutettaisiin … Read More

Lausuntoja suojeluesityksestä arvioitu – MLY antoi vastaselityksensä hallinto-oikeudelle

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen lausuntoihin vastaselityksen hallinto-oikeudelle. Lausunnot koskevat lokakuussa 2015 vireille laitettua suojeluesitystä, jonka ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat aikanaan hylänneet. Näistä päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa käsittely jatkuu parhaillaan. Yhdistys on tutkinut huolella ympäristöminiseriön … Read More

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta edellyttää hallitukselta toimia Helsinki-Malmin lentoasema-asiassa.

Timo HyvönenUutisarkisto

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä hallituksen toimenpiteitä Malmin lentoaseman suhteen riittävinä. Valiokunta hylkäsi hallituksen esityksen lausuman poistamisesta toteutettuna. Hallitus perusteli asiaa Etelä-Suomen lentokentille myöntämillään rahallisilla tuilla, jotka kuitenkin on käytetty lähinnä kenttien vuosikymmenten aikana syntyneen korjausvelan maksuun eli kenttien kunnostukseen. … Read More

Lex Malmi -lausuman edellytykset eivät täyty vieläkään

Timo HyvönenUutisarkisto

Lex Malmi -aloitteentekijät ovat tutustuneet hallituksen vuosikertomukseen. Hallitus on esittänyt, ettei vuonna 2018 asetettu Lex Malmi -lausuma aiheuta enää aiheita toimenpiteisiin. Aloitteentekijät eivät hyväksy toimenpiteitä lausuman vaateiden täyttymiseksi, ja ovat lähettäneet liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta muistutuksen Arvoisa liikenne- ja viestintävaliokunnan … Read More