Finavian ja LVM:n toiminta Malmi-asiassa eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Lehdistötiedote 18.10.2016
Malmin lentoaseman ystävät ry

Finavian ja Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta Malmin lentokenttäasiassa on tehty tänään kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelussa pyydetään tutkimaan, onko valtioneuvoston kehysriihessään 2014 tekemän päätöksen ehtoja rikottu. Yksittäinen ministeriö tai julkista hallintotehtävää hoitava valtion yhtiö ei voi muuttaa valtioneuvoston päätöstä.

Suomen hallitus päätti kehysriihessään 2014, että ”asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.” Korvaavaa paikkaa tai ilmailutoiminnan siirtoja ei ole toteutettu. Tuolloinen liikenneministeri Merja Kyllönen on vahvistanut vuoden 2014 kehysriihineuvotteluista, että siviili-ilmailun kysymys on ratkaistava.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut 17.10.2016, ettei se ole kirjallisesti kehottanut tai valtuuttanut Finaviaa valmistelemaan Malmin lentokentästä luopumista. Finavia on esittänyt jo 21.10.2014 Helsingin kaupungille hakemuksen haltuunsa luovutetun valtion omaisuuden ostamisesta: ”Mahdollistaakseen hallituksen päätöksen toimeenpanon Finavia esittää omistajansa pyynnön mukaisesti, että Helsingin kaupunki ostaa Finavian omaisuuden Helsinki-Malmin lentoasemalta ja Helsinki-Malmin käyttöoikeusalueiden hallinta palautetaan takaisin Helsingin kaupungille aikaistettuna vuoden 2016 aikana.” Hakemuksen on allekirjoittanut Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Finavian ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt  14.1.2015 lopettaa Helsinki-Malmin lentoaseman pitäjänä toimimisen vuoden 2016 loppuun mennessä. Valtioneuvoston edellyttämä korvaava kenttä ei ole vielä käytettävissä. Lennonjohtopalvelujen poistuminen Finavian myötä tekee Malmin lentoasemasta heikosti käytettävän suurelle osalle kentän kaupallisista toimijoista ja rikkoo näin suoraan valtioneuvoston siviili-ilmailun turvaamiseksi asettamaa ehtoa.

”Yksi Finavian julkisista hallintotehtävistä on valtion lentoasemaverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten. Finavialla on siis tässä tapauksessa merkittävä julkinen rooli, johon kuuluu perustuslain mukainen perusoikeuksien vaarantamiskielto ja oikeusturvan varmistaminen. Nämä eivät toteudu Helsinki-Malmin tapauksessa”, korostaa Timo Hyvönen, Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Timo Hyvönen, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. 050 3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Aikajana päätöksenteosta:

malmiaikajana2016_4

Liitteet: